Trysil remerkes med Merket for bærekraftig reisemål for tredje gang

07.11.2022

Ifølge koronabarometeret til Innovasjon Norge er stadig flere turister opptatt av klima og bærekraft, og de vil velge reisemål som tar bærekraft på alvor. I Trysil, hvor over halvparten av verdiskapingen og sysselsettingen i kommunen kan relateres til reiselivsnæringen, er det langsiktige arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål helt essensielt.

I Trysil har man jobbet med en mer bærekraftig utvikling av reisemålet siden 2010. De var blant de fire første reisemålene i Norge som ble kvalifisert til Merket for bærekraftig reisemål i 2013. Nå remerkes Trysil for tredje gang, og er også det aller første reisemålet som leverer på den nyeste versjonen av standarden, versjon 3.0, med oppdaterte målinger og planer for økt bærekraft i reiselivet.

- Transformasjonen fra Norges største vinterdestinasjon til et stadig mer helårlig reisemål, har vært positiv både med tanke på verdiskaping og sysselsetting. Reisemålet viser også til en bred samhandling lokalt i dette utviklingsarbeidet. Arbeidet og resultatene bør være til inspirasjon for andre sesongbaserte destinasjoner, sier Jan Erik Dietrichson, ekstern kontrollør for merkeordningen.

Helårsdestinasjonen.jpg

Bærekraft integrert i reiselivsstrategien

I Trysil ser de remerking som «en klapp på skuldra» for at man forsøker å ta tak i de helt sentrale og viktige bærekrafttemaene som bedrifter, kommunen og næringslivet generelt må ta tak.

Vinterridning.jpg

- Alle i Trysil er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig utvikling i reiselivet. Gjestene vil ikke komme tilbake til Trysil hvis de opplever at vi går på̊ akkord med miljø, natur eller sosiale verdier. Og bedriftene vil ikke overleve om de ikke er økonomisk levedyktige, sier Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil. –I den nye reiselivsstrategien for 2030 er bærekraft godt integrert og tiltakene i planen knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Godt samarbeid er nøkkelen

I en spørreundersøkelse utført av Trysil i mai 2022 sier 75 prosent av Trysils befolkning at de er positive til reiselivsutviklingen i kommunen. Og hele 94 prosent mener at reiselivet er viktig med tanke på arbeidsplasser, næringsutvikling og tilbud til lokalsamfunnet.

- Det er godt å se at 3 av 4 tryslinger er positive til reiselivsutviklingen. Det gir oss enda mer motivasjon til å fortsette med en bærekraftig utvikling av destinasjonen, forteller Dyreng. – For å lykkes må vi fortsette med det gode samarbeidet som vi har på destinasjonen, med involverende prosesser og planer.

>> Se også Trysils bærekraftsrapport

«Presser oss i riktig retning»

Bedriftene i Trysil har også sett verdien av et større fokus på bærekraft. I dag er 24 bedrifter i Trysil miljøsertifisert med merket Miljøfyrtårn, og 11 nye er i gang med denne sertifisering.

Spire_miljøfyrtårn.jpg

Spire Kommunikasjon var en av de første bedriftene i Trysil som ble Miljøfyrtårn for over ti år siden. Foto: Jonas Sjögren/Trysil

- Merket for bærekraftig reisemål er ingen premie for ferdig utført arbeid. Men den presser oss i riktig retning og vårt bærekraftsarbeid skal alltid være i bevegelse. Avfallssortering i fritidsboliger er ett av punktene som Trysil ikke har vært gode nok på, men nå er det heldigvis en prosess for dette også. Innen jul blir det kildesortering fra fritidsboliger i hele Trysilfjellet, forteller Dyreng.

Reiselivet er den største næringen i Trysil

Reiselivsnæringen i Trysil er særdeles arbeidsintensiv, der over 50 prosent av verdiskapingen og sysselsettingen i Trysil kommune kan relateres til reiselivsnæringen (rapport fra Menon 2019). For å lykkes med en bærekraftig utvikling av reisemålet er det viktig at også de største aktørene tar ansvar. SkiStars sommersatsing gir ytterligere kraft i forhold til helårig utvikling med viktige konsekvenser som økt verdiskaping, helårs arbeidsplasser og tilflytting.

SkiStar_bærekraft.jpg

- SkiStar har en ambisiøs bærekraftstrategi, der en av våre målsettinger er å halvere våre utslipp innen 2030. Siste året har SkiStar Trysil redusert sitt klimaavtrykk med 492 tonn CO2, det vil si 62 prosent. Dette har vi klart blant annet ved å investere i å bruke biodrivstoff på våre kjøretøy. Vi skal jobbe for å fremme helse og en aktiv livstil, både for våre gjester og ansatte, forteller Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonssjef i SkiStar Trysil.

SkiStar er også opptatt av å sikre og ivareta Trysils bæreevne, og sørge for god balanse mellom kapasiteten i heiser, restauranter og service og antall gjester som besøker destinasjonen. Dette skjer i tett samarbeid med Trysils andre aktører, som i hovedsak står for utviklingen av nye senger.

- Vi har oppdatert vår masterplan for utvikling i skianlegget og er klare for å ta nye skritt på utviklingen av minnerike fjellopplevelser i Norges største skisted, sier Sanaker Lohne.

Se også SkiStars planer og visjoner frem til 2030

Les mer om Merket for bærekraftig reisemål (Visit Norways hjemmesider)

 

Flere nyheter

 • 28.02.2024

  Miljøbevisste Restauranthuset Fageråsen

  Helen og Martin Sturmhoefel driver Restauranthuset Fageråsen sammen med Adam Berglund. Restaurantene består av Fjellroa, Kafé Kasserolle, Restaurant Pilegrimen og Spiseriet. Ekteparet endte opp i Trysil for fem år siden, og trives godt. Sammen med...
 • 02.02.2024

  Med fokus på matsvinn

  Yngve har så og si vokst opp med butikkdrift, noe som gjør at han har hatt sterk tilknytning til serviceyrket hele livet. Han valgte å flytte fra Oppdal til Trysil for fem år siden, og tok over rollen som kjøpmann i Coop Mega Trysil i oktober 2022...
 • 17.01.2023

  70 år på skia

  Kjell Aurmo er en legende i skibakken i Trysil. For Kjell er skikjøring en livsstil. I over 70 år har han stått på ski, og dette nyter både han selv og hans elever i skiskolen godt av.
 • 01.12.2022

  Flere flytter fra storby til Trysil

  Flere ønsker å flytte fra byen til fjellet for et mer aktivt liv. Annelie Andersson og Johan Persson tok steget fra bylivet i Oslo til hytta i Trysil, og de har aldri angret.
 • 22.06.2022

  Reiselivstilbudet viktig for lokalbefolkningen

  Vår kartlegging blant reiselivsbedriftene i Trysil viser at det meste av infrastruktur og servicetilbud ikke hadde vært her dersom reiselivet ikke hadde eksistert.
 • 01.05.2022

  Trysil har signert Grønnvaskingsplakaten

  Destinasjon Trysil stiller seg bak innholdet i Grønnvaskingsplakaten og forplikter seg med dette til å følge plakatens ti prinsipper i all kommunikasjon rundt Trysils eget arbeid med bærekraft, som alltid skal være i bevegelse. 
 • 17.04.2023

  Trysil - et miljøfyrtårn

  I Trysil er det i dag 31 bedrifter som har sertifikatet Miljøfyrtårn. Se hvilke og hva dette innebærer.
 • 06.04.2022

  SkiStar skal halvere utslipp innen 2030

  I løpet av de siste fem årene har SkiStar vært gjennom en stor prosess for å redusere egne utslipp.
 • 01.04.2022

  10 enkle tips for å bli en mer ansvarlig gjest i Trysil

  Vil du bli en mer ansvarlig gjest, som tenker på bærekraft og miljø når du reiser på ferie? I Trysil gjør vi mange tiltak for å bli en mer bærekraftig destinasjon. Hvis vi gjør mye og du som gjest gjør litt tar vi sammen vare på Trysil for...
 • 16.01.2024

  World Snow Day

  Den 21. januar 2024, på World Snow Day, tilbyr SkiStar gratis SkiPass og skileie til alle innbyggere i Trysil kommune. Du registrerer deg ved å fylle ut skjema på SkiStars sider.
1 2 >