Helårige opplevelser gir økt bærekraft

Trysil er Norges største vintersportssted, med en målsetting om å bli et helårig reisemål.

 

Et bredt stisykkel- og vandretilbud er utviklet, og inkluderer «Topp 10 Trysil» - som er et familievennlig turprogram.

 

Bedre utnyttelse av Trysils store infrastruktur er bærekraftig, i tillegg til at det gir helårs arbeidsplasser og økt lønnsomhet

Trysil tar ansvar for fremtiden

Som et av de aller første i Norge og Europa er Trysil tildelt merket for Bærekraftig reisemål.

 

Å satse på bærekraft er å satse på fremtiden. Trysil har siden 2009 jobbet målrettet med bærekraftig utvikling. Innsatsen har gitt resultater. Trysil er nå et av de første reisemål i Norge og Europa som er tildelt merket for Bærekraftig reisemål.

 

Bærekraftig reiseliv som satsingsområde brer om seg over hele verden. Stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og er offensive i arbeidet med bærekraftutfordringene.

 

Trysil ønsker å ligge i forkant og å vise at de tar ansvar for fremtiden. Merket for Bærekraftig reisemål samler og synliggjør de mange gode bærekrafttiltakene som er iverksatt. I tillegg skaper det engasjement og samarbeid lokalt, blant bedriftene, gjester og hytteeiere.

Energisparing i Trysil

Energibruken i Trysil er på full vei ned etter at flere viktige grep er tatt. Store investeringer er gjort for å effektivisere snøproduksjonen. Restaurantene har satt i gang tiltak etter å ha fått gjennomført en energikartlegging.

 

LED-lys er tatt i bruk og parkeringshuset på Turistsenteret sparer årlig 20.000 kroner etter å ha byttet ut lysstoffrør. Nytt ventilasjonsanlegg i restaurant Sindrestua har bedret inneklimaet for både gjester og ansatte. Det nye anlegget gir en årlig besparelse på 120.000 kroner.

 

Ved hjelp av intelligente styringssystemer i utleiehytter- og leiligheter kan temperaturen senkes fra 20 til 12 grader på dagtid eller i perioder uten gjester. Det reduserer energikostnaden med 20-25%.

Miljøsertifisering i bedriftene

Gjennom miljøsertifisering bidrar Trysils reiselivsbedrifter til bærekraftig utvikling.

 

I arbeidet fokuseres det på arbeidsmiljø og bedriftens miljøpåvirkning. Mange tiltak styrker både bedriftenes lønnsomhet og produktkvaliteten.

 

10 bedrifter er i gang med å bli miljøsertifisert. 12 bedrifter har allerede mottatt sitt miljøsertifikat.

 

Nederst på siden finner du en liste over miljøsertifiserte Trysil-bedrifter.

Avfallshåndtering

Mange besøkende betyr også mye avfall. I Trysil er målsettingen 100 prosent kildesortering.

 

 

 

Bedriftene i reiselivet har vist at de kan ta ansvar. I dag har 75 prosent innført kildesortering. Mange har inngått en rammeavtale med et lokalt renovasjonsselskap.

 

 

 

Arbeidet med bedre avfallshåndtering for gjester i Trysilfjellet er godt i gang.

Mindre lokaltrafikk

I Trysil kan gjestene la bilen stå hele ferien. Fra hytter, leiligheter og hotell er det ski inn og ski ut i alpinanlegget. I tillegg tilbys vintergjestene gratis skibuss til og fra bakken. Det har ført til at kun 26 prosent av Trysilfjellets gjester bruker bilen.

 

Mindre biltrafikk betyr mindre forurensning, det betyr også mindre krav til bygging av vei og parkeringsplasser. Skibuss benyttes av både ansatte og gjester og kjøres med miljøvennlige busser. I sum er gevinsten i form av økt bærekraft betydelig.