Sekretariat

Hent ut startnummeret ditt i sekretariatet.

Åpningstider: 

Torsdag: 18-21 
Fredag: 10-22 
Lørdag: 08-16
Søndag: 09-13 

Pris for etteranmelding (fra 3. sept) i sekretariatet: 590,- for turmarsj/speedwalk og løpsklasse. 

sponsorer