Sekretariat

I sekretariatet på Høyfjellssenteret henter du ut startnummer, t-shirt og pin.

Åpningstider: 

Torsdag: 18-21 
Fredag: 10-22 
Lørdag: 08-16

sponsorer