Downtown

Dette er siste stien på vei ned fjellet. 

Downtown har store elementer slik som en whale tale, wall ride og hopp. Sweet!

Fakta om stien

Gradering: Rød
Lengde: 450 m

Våre samarbeidspartnere

GT logo

Utmarkslaget

Fageråsen Fritid

Trysil Kommune

Innlandet Fylkeskommune

Destinasjon Trysil

Skistar