Regler for Trysil Bike Arena

For at det skal bli så morsomt og bra som mulig å sykle i Trysil Bike Arena er det noen regler som må følges. Gjelder pumptrack, skills coursen, Gullia-nettverket og stier i tilknytning til heisbasert sykling.

Skulle du trenge assistanse fra vår stipatrulje kan du ringe: 992 80 084 (09:00-16:30). Utenom disse tidene ringer du 116 117 for legevakt eller 113 for øyeblikkelig hjelp.

 • All sykling skjer på egen risiko.
  Velg sykkelruter ut i fra eget ferdighetsnivå. Hjelp andre som har hatt uhell eller skadet seg.
 • Vis hensyn til andre.
  Slakk farten når du møter eller kjører forbi turgåere eller andre syklister. Gjør dem oppmerksomme på at du vil forbi. Den som kommer bakfra har alltid vikeplikt. Vær spesielt oppmerksom der ruter krysser hverandre.
 • Tilpass farten.
  Sørg for at du kan stoppe for uforutsette hinder i løypa. Husk at underlaget forandrer seg avhengig av vær.
 • Gjør ikke unødvendig stopp der sikten er begrenset.
  På bakketopper, i svinger og i brattere bakker er det spesielt ugunstig å stoppe.
 • Vis respekt for naturen.
  Vis respekt for dyreliv og ikke etterlat deg søppel. Fjellterrenget er sårbart, så vi oppfordrer alle til å ferdes med varsomhet.
 • Det er syklistenes ansvar å kjenne til reglene.
  Følg gjeldende skilting og anvisninger for heiskjøring og sykling. Regelbrudd kan føre til at heiskortet blir inndratt.
 • Hjelm er obligatorisk ved sykling.
  Anbefalt beskyttelsesutstyr utover hjelm er beskyttelser for rygg, knær og albuer samt hansker til hendene.
 • Berusede personer bortvises.
  Alkohol og rus ødelegger dømmekraften og prestasjonsevnen, noe som øker risikoen for alle som ferdes på fjellet.
 • Heiskortet er personlig.
  Personer som prøver å ta heisen med andres heiskort vil få kortet inndratt.
 • Syklisten har ansvar for sine omgivelser. 
  Det er syklistens ansvar å unngå skade på andre personer, heiser eller øvrige fasiliteter.

Stivettreglene

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. Følg NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) retningslinjer for sti-vett.

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Våre samarbeidspartnere

GT logo

Utmarkslaget

Fageråsen Fritid

Trysil Kommune

Innlandet Fylkeskommune

Destinasjon Trysil

Skistar