Koronavettregler for stisyklister

I samarbeid med lokale myndigheter har vi utarbeidet et sett med "Koronavettregler" som vi vil at våre besøkende skal respektere og følge.

  1. Ikke besøk Trysil Bike Arena dersom du er pålagt karantene eller isolasjon!
  2. Følg generelle råd gitt av helsemyndighetene, og vi oppfordrer alle til å benytte FHI’s smittevernapp.
  3. Det oppfordres til først og fremst å sykle sammen med personer du kjenner.
  4. Sykler bør ikke byttes/lånes uten grundig rengjøring mellom brukere, spesielt av håndtak. Unntaket er bytte mellom nære familiemedlemmer eller personer i samme husstand.
  5. Hold avstand til hverandre. Gjerne 2 meter ved stillestående og 10 meter ved sykling.
  6. Ingen ansamlinger av mennesker. Hold avstand til andre grupper på rasteplasser og ved stopp.
  7. Følg med bakover og slipp frem raskere syklister ved å stoppe på sykkelstop eller stikryss. De som kommer bakfra skal også vise hensyn og holde god avstand ved passering.
  8. Ingen «high fives» eller berøringer, men rop gjerne «Yeehaa» og oppmuntrende ord til hverandre :)
  9. Unngå å ta unødvendige sjanser. Sykle innenfor ditt ferdighetsnivå for å unngå å belaste beredskapsfunksjoner og helsevesen. Trenger du hjelp fra legevakt skal de varsles før ankomst på tlf. 116 117.
  10. Hansker og knebeskyttelse anbefales, hjelm er fortsatt obligatorisk!

Våre samarbeidspartnere

GT logo

SportLodgen logo

Shimano logo

Sweet logo

Evoc logo

Printing logo

Opsis logo

Trysilguidene logo

Radisson logo

Utmarkslaget

Fageråsen Fritid

Trysil Kommune

Innlandet Fylkeskommune

Destinasjon Trysil

Skistar