Søknader

Enten du skal bygge nytt, utvide eller sette opp et f.eks et anneks, må du i de aller fleste tilfeller søke om dette. Her finner du informasjon om hvordan du går frem, og hvem som kan bistå i prosessen. 

Bo på hytta

Drømmer du om å bosette deg på hytta? Da må du søke om midlertidig  dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.  Et godt tips er å søke hjelp hos dyktig fagpersonell hos lokale byggingeniører og arkitekter, som kjenner gangen i søknadsprosessen. Skjema og veileder finner du også på Trysil kommunes hjemmeside. (Byggesaksavdelingens nettsider er under arbeid, kontakt Trysil Kommune på telefon: 62 45 77 00 eller e-post: postmottak@trysil.kommune.no) 

Nybygg og påbygg

I de aller fleste tilfeller må du ha tillatelse fra bygningsmyndighetene når du skal bygge nytt, bygge på, endre eller rive eksisterende bygg. Dersom du vil bygge på, eller ønsker å sette opp f.eks garasje eller anneks, vil ofte dette være søknadspliktig, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Trysil kommunes hjemmeside finner du nyttig informasjon og søknader. Mange ønsker hjelp i søknadsprosessen, og vi kan trygt anbefale våre lokale samarbeidspartnere, som kjenner lokale forhold og vet hva byggesaksavdelingen krever. 

For mer informasjon 

Arkitektbua - tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, arealplanlegging og landskapsarkitektur.

Byggeplan  - tilbyr tjenester innen prosjektering, prosjektutvikling, prosjektadministrasjon og søknader.

Trysil Kommune - nyttig informasjon i forbindelse med byggesøknader - blant annet søknadsskjemaer, veiledninger, regelverk, kart, planstatus og gebyr.

Oversikt over byggeregler (DIBK - byggesaksforskriften, TEK17 m.m) 

Plan- og bygningsloven (lovdata.no)