LAB 4 Prosjektering AS

    LAB 4 Prosjektering AS er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, arealplanlegging og landskapsarkitektur.