Personvernerklæring for Destinasjon Trysil

Her forklarer vi hvordan vi samler inn, behandler og deler data vi lagrer hos oss.

Personvernerklæring for Destinasjon Trysil

Organisasjonsnummer:
990 722 102

Navn/foretaksnavn:
DESTINASJON TRYSIL SA

Forretningsadresse:
STORVEGEN 3
2420 TRYSIL

Postadresse:
STORVEGEN 3
2420 TRYSIL

Her forklarer vi hvordan vi samler inn, behandler og deler data vi lagrer hos oss.


Personvernerklæring for Destinasjon Trysil,
Versjon: 2022-04
Se også om Cookies og våre Vilkår

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Destinasjon Trysil SA og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger ihht. det til enhver tid gjeldende lovverk for behandling av personopplysninger. Dvs. for dette dokument; Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) gjeldende fra 01.01.2022.

Destinasjon Trysils grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til gjeldende lovverk.


2. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Det kan for eksempel være navn, personnummer, adresser og andre kontaktopplysninger, brukernavn eller informasjon om eller fra enhetene som du kobler til eller gjør tilgjengelig for vår tjeneste.

3. Hvordan samles personopplysninger inn og hvem håndterer dem?

Når du bruker vår tjeneste, kan vi be deg om å oppgi personopplysninger. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men vær oppmerksom på at dersom du velger å ikke oppgi visse opplysninger vil du kunne oppleve at noen funksjoner og tjenester blir begrenset eller ikke fungerer optimalt.

Avhengig av hvilke av vår tjenestens Tjenester og funksjoner du ønsker å bruke, kan det hende at vi deler, overfører eller på annen måte gjør dine personopplysninger tilgjengelig for 3.part i samsvar med denne personvernerklæringen for at de skal kunne levere tjenesten eller funksjonen du ønsker. Det betyr at den aktuelle mottakeren må overholde denne personvernerklæringen. Vi vil særskilt gjøre oppmerksom på at slike 3.parter vil ha sin egen personvernerklæring for håndtering av personopplysninger.

Destinasjon Trysil kan dele personopplysningene du oppgir innenfor rammen av vår tjeneste med andre. Dine personopplysninger kan også kombineres med annen informasjon for å levere og forbedre Tjenester og funksjoner som tilbys gjennom vår tjeneste, så som markedsføring av disse.

Vi kan overføre dine personopplysninger til utvalgte underleverandører som behandler opplysningene på våre vegne. Vi krever at disse underleverandørene overholder våre instruksjoner og gjeldene personvernlovgivning, og at de ikke behandler dine personopplysninger til eget formål, med mindre du uttrykkelig har samtykket til dette.

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjepartssider som du kan omdirigeres til. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom slike tredjeparters vilkår for behandling av dine personopplysninger.

Gjennom vår tjeneste, kan du ha mulighet til å eksportere informasjon til tredjeparts applikasjoner og nettsteder, som for eksempel Facebook eller Twitter. Hvis du benytter slike muligheter, vil det kunne innebære at du eksporterer personopplysninger. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger.

Vi kan dele personopplysninger med andre dersom det er et krav om det etter norsk rett, eller hvis det er nødvendig for å forebygge, avdekke eller straffeforfølge ulovlig eller mistanke om ulovlig aktivitet eller for å forhindre andre skader eller som svar på et søksmål eller for å håndheve våre rettigheter og krav.


3. 1 Opplysninger du selv gir til oss

a) Nyhetsbrev, SMS, push meldinger etc.
Når du registrerer deg for kommunikasjon med oss, må du oppgi litt informasjon som lagres av oss, slik som navn, mobilnummer, e-postadresse og postnummer. Du kan når som helst melde deg av kommunikasjon med oss, for eks. nyhetsbrev.


b) Ved booking av arrangement og/eller aktiviteter
Når du gjør en booking på vår side, samler vi inn personlige opplysninger om deg, slik som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse og i noen tilfeller fødselsdato.


3.2 Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre


Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem.


a) Din enhet og din internett-tilkobling
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.


b) Bruk av tjeneste eller kjøp
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

3.3 Opplysninger vi får fra andre kilder


Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider med tredjeparter, og kan motta opplysninger om deg fra disse. Destinasjon Trysil har inngått databehandleravtaler (DPA) med sine tredjeparter, som sikrer at dataene de mottar og behandler på vegne av deg, gjøres i samsvar med den nye reguleringen.


Kontakt info@trysil.com dersom du ønsker mer informasjon om våre avtaler med tredjeparter.


3.4 Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt hos deg.

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data hos deg som senere kan leses av oss. Se våre Cookies og Vilkår.

4. Hva brukes dine personopplysninger til?

Destinasjon Trysil behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning. Vår behandling av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende rett fordi (a) de er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle en avtale med deg og levere de tjenestene du har bestilt, eller (b) de er nødvendige for at vi kan oppfylle våre juridiske forpliktelser etter lov, eller (c) vi behandler dem etter en såkalt interesseavveining for en legitim interesse, som det er tilfellet når vi sender tilpasset markedsføring til deg.


Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:


• For å levere tjenester og funksjoner til deg innenfor rammen av vår tjeneste, inkludert målrettede tilbud.

• Skape, utvikle, drifte og levere og forbedre vår tjeneste og dets innhold.


• Forhindre tap og forebygge svindel, f.eks. ved å verifisere din og andres identitet, og sende


• I tillegg benyttes dine personopplysninger i interne analyser for å forbedre tjenestene og kommunikasjonen med våre brukere.

• Indirekte behandles dine data også med det formål å administrere og teste våre systemer innenfor vår tjeneste.


a) For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. Vi bruker for eksempel personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg.


b) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.


Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til gjeldende bestemmelser i Markedsføringsloven.

c) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider anonym statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre.

5. Begrensning av kommunikasjon

Du kan velge å ikke motta reklame eller markedsføringshenvendelser fra oss. Dersom du velger å utnytte denne muligheten, vil dine muligheter for å holde deg oppdatert om våre Tjenester og Varer begrenses.


6. Hvilke tekniske løsninger benytter vi i interaksjonen med deg som bruker

En digital plattform som for eksempel en tjeneste kan sammenliknes med et virtuelt torg der alle som er en aktør deltar, sees, kan selge, kjøpe og oppleve. Vi vil særlig gjøre deg oppmerksom på at våre tjenester baserer seg på ulike teknologier for at de skal oppleves relevant for deg som bruker og her vil vi særlig trekke fram følgende grunnleggende teknologiske mekanismer:


• Mitt Sted Appen lager en ID for hver enkelt bruker som laster ned Appen.

• Enheten: Din digitale enhet inneholder unik informasjon som kan leses av aktører som på en eller annen måte vil interagere med denne enheten. Du kan selv begrense deling av noe av informasjonen ved å aktivt skru av funksjonene, men du står da i fare for at tjenester du ønsker ikke fungerer/blir begrenset.

Så lenge en digital enhet er påskrudd så har den en unik ID som vil kunne detekteres og har enheten et SIM-kort vil den også kunne spores. SIM betyr faktisk: Subscriber Identity Module = Abonnent Identitet Modul. Dette betyr at din digitale enhet alltid kan "ses" og spores som en sender/mottaker av radiosignaler. Systemene på våre arenaer vil også kunne spore din enhet uten at du gjør noe aktivt.

• Din identitet: Når du registrerer deg som bruker hos oss vil vi har muligheten til å tilpasse interaksjonen med deg. Det først når du har registrert deg med et aktivt samtykke du vil være en interessent/bruker vi kan kommunisere med.

• Tid: Vi forutsetter at interaksjonen med deg som interessent vil variere ut fra tid på året, døgnet, når i uken etc.

• Din posisjon: Din digitale enhet inneholder flere teknologiske løsninger for å kunne kommunisere til deg og til omgivelsene hvor du er og hvor du er i forhold til noe annet. Dette er teknologier som for eksempel GPS (Global Positioning System), wifi, blåtann og digital nettvarde (beacon)-peiling. Disse teknologiene utnyttes til å interagere med enheten på ulike vis. Dette vil kunne anvendes til guiding, aksesskontroll, karttjenester, sikkerhetskommunikasjon, lokasjonsstyrte tjenester og produkter, etc.

• Din nettaktivitet automatiseres/forenkles ved hjelp av blant annet informasjons-kapsler (cookies). Destinasjon Trysil vil kunne samle inn informasjon om din datamaskin, herunder eventuell tilgjengelig IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, for systemadministrering som del av revisjonsprosess. I tillegg samler vi inn informasjon om din generelle internettbruk ved å bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan deaktivere anvendelse av informasjonskapsler. Det kan imidlertid hende at du ikke vil være i stand til å få full utnyttelse av tjenestene dersom du gjør det.

Det er viktig at man som bruker/interessent på vår tjeneste er klar over at teknologiene som nevnes ovenfor benyttes. De legger grunnlaget for at vi kan bygge og utvikle tjenester som du og andre aktører på vårt digitale torg vil ha.

Det er en vesentlig egenskap ved alle enheter som er knyttet til et digitalt nettverk som du skal være særskilt oppmerksom på; til forskjell fra et radioapparat eller tradisjonelt TV apparat er all kommunikasjon toveis. Dette betyr at ved all type bruk av enheten svarer du på henvendelser og sender ut signaler om deg selv og din atferd, posisjon etc.

Det er viktig at du også forstår at for kunne tilby deg relevante digitale tjenester vil vi også måtte hente informasjonen som beskrives ovenfor. Som bruker skal man være særskilt oppmerksom på at kombinasjonen av dataopplysninger samlet sett gir enda mer detaljert informasjon om deg og din atferd. Og det setter større krav til vår bevissthet om bruk av dataene.

Som bruker/interessent på vår tjeneste aksepterer du at vi har mulighet for å interagere med deg. Interaksjonen / kommunikasjonen vil gjøres med den til enhver tid best egnede teknologi/metode. Vær oppmerksom på at all digital kommunikasjon innhenter og sporer opplysninger om deg og din atferd.

Vår tjeneste samler også inn en viss informasjon automatisk for å lagre den i loggfiler. Denne informasjonen omfatter f.eks. IP-adresser, nettlesere og språk, internettleverandør, sider det er henvist til eller som det henvises fra, og applikasjoner, operativsystem, dato- eller klokkeslett og klikk-flyt.

Vi bruker informasjonen til det formål å forstå og analysere trender og brukeres atferd, administrere nettstedet, forbedre vår tjeneste og Varer og Tjenester og innhold samt for å samle inn informasjon om våre brukere på et overordnet og sammensatt nivå. Destinasjon Trysil kan bruke informasjonen i markedsførings- og annonsetjenester.

Pikseltagger vil fortelle oss hvorvidt en melding til deg har blitt åpnet. Vi kan bruke informasjonen til å redusere antall meldinger som sendes til kundene eller for å slutte å sende meldinger. Mer informasjon om informasjonskapsler og andre slike teknologier finner i din nettleser.


7. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten for dine personopplysninger på største alvor. Dine personopplysninger er passordbeskyttet og personlig informasjon du gir oss er beskyttet mot uautorisert tilgang.

Vi minner om at når du benytter deg av visse Tjenester eller laster opp eller deler innhold kan dine personopplysninger og det innholdet som du laster opp eller deler bli synlig for andre og kan bli lest og brukt av andre. Du er selv ansvarlig for den informasjonen du velger å dele eller legge inn i slike tilfeller. Dersom du f.eks. legger inn navnet ditt og e-postadresse i et foruminnlegg vil den informasjonen være offentlig.

8. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller gjeldende rett. Spesielt ønsker vi å informere deg om at mange av de tekniske løsningene vi bruker for å kommunisere med deg, og som du forventer at fungerer, krever at vi lagrer opplysninger i henhold til punkt 6 ovenfor.


9. Informasjon om dine rettigheter, oppdateringer, korreksjon og sletting av personopplysninger

Du har visse rettigheter i ditt forhold til Destinasjon Trysil som er behandlingsansvarlige for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med vår tjeneste.


Du har følgende rettigheter:

• Rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.

• Rett til å kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

• Rett til å få utlevert personopplysninger om deg, som du har gitt til Destinasjon Trysil, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å få overført disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette.

Vi gjør oppmerksom på at personopplysningsloven av 14.04.2000 nr. 31 er erstattet av EUs personvernforordning (The General Data Protection regulation – GDPR) den 25. mai 2018 med påfølgende nasjonale lovendringer.

Dersom du mener at Destinasjon Trysil ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøre ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

10. Overføring og deling av dine personopplysninger

Dine personopplysninger kan bli overført til andre selskaper innen EU/EØS og til eksterne selskaper vi samarbeider med for å oppfylle vår avtale med deg og for at våre system skal fungere. Vi kan også overføre informasjon som offentlige myndigheter har krav på.

Dine personopplysninger behandles alltid konfidensielt og er beskyttet med passende sikkerhetstiltak. Når vi engasjerer leverandører av IT-tjenester som befinner seg utenfor EU/EØS sikrer vi at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet, som f.eks. ved å inngå en dataoverføringsavtale med leverandøren utenfor EU / EØS som får tilgang til våre IT-system. Slik behandling skal skje i henhold til EU lovverk for overføring til tredjeland eller annet akseptert og spesifikt angitt grunnlag for overføring til tredjeland.

11. Spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger

Dersom du har spørsmål i tilknytning til denne personvernerklæringen, eller om du ønsker å sende en klage, vennligst kontakt oss:
Epost: info@trysil.com

12. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan ha behov for å oppdatere disse vilkårene. Informasjon om oppdateringer og endringer publiseres gjennom våre digitale kanaler.

13. Samtykke

Jeg bekrefter med dette at jeg er over 15 år, og samtykker til at mine personopplysninger behandles i samsvar med beskrivelsen i teksten over.