Vilkår og cookies

Denne policyen gjelder for bruk av cookies på trysil.com. Vi benytter cookies for å forbedre opplevelsen din, for å samle inn informasjon for markedsføringen vår og for å kunne utvikle nettstedet.

Vilkår & Cookies

Vilkår og betingelser for bruk av Destinasjon Trysil SA sine digitale tjenester.
Versjon: 2022-04
Se også i vår personvernerklæring

1.1. INNLEDING

1.2. Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter omtalt som «Vilkår» eller «Vilkårene» gjelder for din bruk av våre digitale tjenester.

2. OM DESTINASJON TRYSIL SA OG VÅRE DIGITALE TJENESTER

2.1. Tjenestene tilbys av

Organisasjonsnummer:
990 722 102

Navn/foretaksnavn:
DESTINASJON TRYSIL SA

Forretningsadresse:
STORVEGEN 3
2420 TRYSIL

Postadresse:
STORVEGEN 3
2420 TRYSIL

2.2. Formålet med våre tjenester er å informere, kommunisere og tilby varer og tjenester.

- Vi vil løpende arbeide med å tilpasse våre varer og tjenester, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring.

- Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg.

- Vi vil utarbeide statistikk og forstå markedstrender og utarbeide anonym statistikk og kartlegge markedstrender basert på våre varer og tjenester.

3. VILKÅR FOR BRUK

3.1. Ved å registrere deg som kunde / bruker eller ved å ta i bruk Tjenestene eller gjør Kjøp, aksepterer du disse Vilkårene, med tilhørende Retningslinjer for personvern. Dersom du ikke aksepterer Vilkårene, har du ikke rett til å bruke Tjenestene.

3.2. Du kan ikke gjøre Kjøp eller bruke Tjenestene dersom: (a) du ikke har oppnådd alderen som er nødvendig for å inngå en juridisk bindende avtale, og ikke har innhentet samtykke fra en forelder eller annen foresatt, eller (b) du er juridisk forhindret fra å bruke Tjenestene etter norsk eller annet lands rett.

3.3. Ved kjøp eller påmelding til tjenesten kreves det at du registrerer deg og dette forteller vi deg tydelig i kjøpsprosessen. Vi forteller deg på forhånd om vi vil ta betalt for varene, slik at du kan velge å gjøre Kjøp eller abonnere på Tjenestene. Alle referanser til å abonnere eller tjenesten i disse Vilkårene, herunder inklusive i pkt. 5, 7 og 9, gjelder kun for tjenester der du er registrert.

3.4. Bruk av Tjenester eller Kjøp fra leverandører som ikke er Destinasjon Trysil, kan kreve at du aksepterer slike leverandørers vilkår og betingelser.

3.5. Destinasjon Trysil forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene ved å legge ut en revidert versjon på vår digitale plattform. Du bekrefter at du har lest og forstått (og godtar å være bundet av) disse Vilkår nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk eller gjør kjøp.

3.6. En oppdatert versjon av disse Vilkårene er alltid tilgjengelig hos Destinasjon Trysil.

3.7. Dersom noen av disse Vilkårene avviker fra preseptorisk forbrukerlovgivning, går den preseptoriske lovgivningen foran.

4. BRUKERREGISTRERING

4.1. For å kunne gjøre Kjøp elle bruke Tjenestene, kan du registrere deg. Du kan selvsagt velge å ikke opprette bruker, og du vil fortsatt kunne benytte våre tjenester.

5. Særlig om kjøp og bestillinger

5.1 Noen av kjøpene og bestillingene du foretar via Destinasjon Trysil kan være underlagt angrerettloven. For slike kjøp og bestillinger gjelder lovens betingelser. For kjøp og bestillinger fra andre leverandører, kan andre vilkår og betingelser gjelde.

Vi gjør særskilt oppmerksom på at Destinasjon Trysil vil lede deg til en rekke 3.parter som har egne vilkår og betingelser. Disse er ikke Destinasjon Trysil sitt ansvar.

5.2. Ved kjøp og bestilling fra Destinasjon Trysil kan du som forbruker ha krav på å trekke deg fra avtale om kjøp i samsvar med bestemmelsene i angrerettloven. Dette innebærer at du under visse forhold har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra datoen du mottok varen eller mottok kvittering for din bestilling av en tjeneste. I henhold til angrerettloven, er følgende varer og tjenester unntatt fra angreretten:

a) Varer som tilvirkes i henhold til instruksjoner fra deg;
b) Tjenester som påbegynnes med ditt samtykke i angrerettsperioden.
c) Arrangementer som foregår på et visst tidspunkt.

5.3. Dersom du vil angre på et kjøp eller en bestilling, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du på kvitteringen din. Husk at det er du som må bevise at du har benyttet angreretten innenfor angrerettsfristen.

5.4. Vi gjør oppmerksom på at du via Destinasjon Trysil vil bli tatt videre til kjøp og salg hos andre aktører. For disse gjelder den respektive aktørs vilkår.

6. PRIS OG BETALING

6.1. Alle våre priser er inklusive merverdiavgift til de satser som til enhver tid er gjeldende for vedkommende vare eller tjeneste. Unntatt i tilfelle av åpenbar feil, vil de priser som skal betales for de Kjøp du bestiller være de prisene som er fastsatt på vår tjeneste på det tidspunkt du legger inn din bestilling.

6.2. Betaling må foretas med selvvalgt betalingsløsning som du finner som del av vår tjeneste. Du bekrefter at det kredittkort/betalingskort eller den bankkonto som benyttes er din egen, eller at du har fullmakt fra kortinnehaveren til å bruke det. Alle kontoinnehavere og innehavere av kredittkort/betalingskort vil gjennomgå gyldighetskontroll og forbehold om godkjenning fra kortutsteder.

6.3. Vi forbeholder oss retten til å nekte betaling med kredittkort/betalingskort etter vårt eget rimelige skjønn. Vi vil behandle din betaling på en sikker måte.

7. VARIGHET OG OPPHØR

7.1. Du kan henvende deg om Tjenestene via email, se punkt 14. Oppsigelse av tjenester som har form av abonnement må foretas minst 10 virkedager før utgangen av den måneden eller det året (avhengig av om du betaler månedlig eller på årsbasis) som du har betalt for.

7.2. Du kan si opp din «Gratis Prøveperiode» (hvor ingen betaling er foretatt og du er i stand til å få tilgang til tjenestene) når som helst før utgangen av den aktuelle Gratis Prøveperiode, og ditt kredittkort/betalingskort vil ikke bli belastet. Den nøyaktige lengde på den Gratis Prøveperiode vil bli oppgitt på kjøpstidspunktet. Vi vil imidlertid ikke foreta tilbakebetaling dersom du ber om oppsigelse eller refusjon etter at din Gratis Prøveperiode har opphørt og/eller ditt kredittkort/betalingskort er blitt belastet for den aktuelle måned, år eller periode.

7.3. Vi vil kunne bringe denne avtalen til opphør med umiddelbar virkning og med skriftlig varsel når som helst hvis du gjør deg skyldig i et vesentlig brudd på denne avtalen (ethvert brudd på pkt. 3 eller 10 vil anses som et vesentlig avtalebrudd), oppgir uriktige opplysninger ved registrering eller hvis du ikke oppfyller ett eller flere av de tekniske kravene til bruk av Tjenestene.

7.4. I tillegg vil vi kunne bringe denne avtalen til opphør med én kalendermåneds varsel. Dersom vi sier opp avtalen på andre vilkår enn som følge av ditt kontraktsbrudd eller manglende teknisk overholdelse, vil du motta en tilbakebetaling av det beløp du har forhåndsbetalt for Tjenestene med fradrag for et forholdsmessig beløp for det antall dager du har hatt tilgang til Tjenestene.

8. TEKNISKE KRAV

8.1. Du har ansvaret for å sikre at du har og beholder all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene eller gjøre Kjøp.

8.2. I det tilfelle at vi med rimelighet fastslår at du ikke tilfredsstiller disse krav, forbeholder vi oss retten til å nekte å levere til deg. I så fall vil du være berettiget til en tilbakebetaling av eventuelle beløp betalt i henhold til pkt. 6.

8.3. Vi vil med rimelighet bestrebe oss på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelige for deg til enhver tid. Tjenestene leveres imidlertid «som de er».

8.4. Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. Med forbehold for de begrensninger som er beskrevet ovenfor, vil vi utføre Tjenestene med rimelig kvalitet. Bortsett fra dette gir vi ikke noen garantier (og utelukker ethvert garantiansvar og enhver forpliktelse som ellers måtte være underforstått, i den utstrekning slik fraskrivelse er tillatt etter loven). Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker.

9. TEKNISK SUPPORT OG KONTAKT MED OSS

9.1. Du kan kontakte oss enten du vil diskutere tekniske problemer eller ha informasjon om dine Kjøp eller Tjenester I alle tilfelle, vennligst oppgi din e-post-adresse, produktdetaljer, siste transaksjons-ID, postnummer eller andre data som vi måtte kreve av deg for å bistå deg eller identifisere ditt tjenesten eller kjøp.

9.2. Ethvert varsel gitt av oss kan avgis ved postsending eller e-post til den nyeste post- eller e-postadresse vi har notert oss for deg. Svikt i overføring eller postsending skjer for din risiko, og vi vil ikke være ansvarlig for manglende mottakelse av meldinger vi sender til deg.

10. DIN BRUK AV TJENESTENE

10.1. Vi er eier eller er rettighetsinnehaver av alle immaterielle rettigheter til Tjenestene og til det materiale som offentliggjøres ved bruk av dem. Dette gjelder blant annet utforming, tekst, grafikk, filminnslag, bilder og andre frembringelser du måtte motta. Ethvert utvalg eller arrangement av slikt materiale og frembringelser er gjenstand for immaterielle rettigheter inklusive opphavsrett for oss og/eller andre. Du godtar at du vil:

a) bruke Tjenestene utelukkende for ikke-kommersielle formål uten å gjøre fortjeneste på bruken og at du ikke vil tillate noen andre personer å bruke Tjenestene. Dette betyr for eksempel at du ikke må ta vederlag for å se Tjenestene og at du ikke kan bruke Tjenestene for å lokke andre til å kjøpe varer eller tjenester fra deg eller noen andre;

b) ikke kopiere, ta opp eller lagre hele eller deler av Tjenestene (annet enn på rent midlertidig basis for å gjøre det mulig å se dem) eller omdirigere, videresende eller på annen måte distribuere hele eller deler av Tjenestene til noen person, eller autorisere, sette i stand til eller påvirke noen annen person til å gjøre noe av det ovennevnte;

c) ikke endre, demontere, dekompilere eller foreta omvendt utvikling av noen del av Tjenestene. Foruten vår rett til å heve avtalen på grunn av dine avtalebrudd, vil vi kunne suspendere Tjenestene (eller din tilgang til dem) hvis din bruk av dem er ulovlig, urimelig eller i strid med interessene til andre abonnenter, eller utgjør brudd på disse Vilkår, eller dersom vi blir anmodet om å gjøre det av et offentlig myndighetsorgan.

d) ikke forsøke å få tilgang til Tjenestene eller Innholdet gjennom annen teknologi eller andre midler enn gjennom nettstedene eller andre funksjoner spesifikt utpekt av Destinasjon Trysil til dette formålet.

e) ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre (i) sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenestene, (ii) funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold, eller (iii) funksjoner som begrenser bruken av Tjenestene eller materialene som er tilgjengelige gjennom Tjenestene

f) ikke bruke eller sette i gang en robot, spider eller annet automatisert system som sender meldinger til Destinasjon Trysil s servere;

g) ikke samle inn eller lagre personopplysninger eller på annen måte handle i strid med personvernerklæringen

h) ikke uten rettighetshaverens samtykke, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte innhold eller materiale til enhver annen person enn de som er angitt i disse Vilkårene.

10.2. Tjenestene må bare brukes til det formålet og på den måten de er tiltenkt. Du er ansvarlig for at din bruk ikke forårsaker skade eller annen ulempe for Destinasjon Trysil eller tredjeparter (for eksempel ved masseanrop eller datavirus) eller bryter med lov eller vedtak. Bruk i strid med disse vilkårene og betingelsene kan rapporteres av Destinasjon Trysil til statlige organer, foreninger eller tilsynsorganer.

10.3. Tjenestene og nettstedene tilbys i en hvilken som helst eksisterende stat. Destinasjon Trysil kan ikke garantere for at Tjenestene og tjenestene alltid fungerer uten forstyrrelser eller er fri for feil og mangler. Destinasjon Trysil garanterer heller ikke at informasjonen du mottar ved bruk av tjenesten, er korrekt eller pålitelig.

11. MELDINGSINNSLAG OG BRUK AV INNHOLD

11.1. Du må bruke delingsmulighetene på en ansvarlig måte, og er eneansvarlig for ethvert innhold du deler/ overfører.

11.2. Manglende overholdelse av disse retningslinjer for bruk utgjør et vesentlig brudd på våre Vilkår for bruk av digitale plattform, som er forutsetningen for din adgang til å bruke vår digitale plattform, og brudd på retningslinjene vil kunne resultere i umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke våre tjenester.

12. PERSONVERN

12.1. Destinasjon Trysil er databehandler for de personopplysninger du oppgir ved bruk av vår tjeneste. Mer informasjon om dette finnes i personvernerklæringen. VI gjør her spesielt oppmerksom på at våre Tjenester inneholder mange linker til 3.parter. Når du går inn på disse linkene gjelder disse sine regler for behandling av personopplysninger.

12.2. Ved å akseptere disse Vilkårene du samtykker du til at Destinasjon Trysil innenfor sine rammer og formål kan bruke, endre, reprodusere, utvikle, publisere, produsere, fremstille, distribuere, overføre og markedsføre dine brukerdata, alene eller sammen med annet materiale. Denne retten omfatter retten til innenfor tjenestens rammer og formål, å bruke dine brukerdata i og til reklame, markedsføring, markedsundersøkelser, kvalitetskontroll og andre lignende formål. Bruk av Brukerdata skal være i samsvar med gjeldende personvernregler.

13. BARN OG UNGDOM

13.1. Tjenestene er primært beregnet på brukere over 18 år. Det er imidlertid ingen hindringer for at personer under 18 kan ha tilgang til våre Tjenester. Brukere under 18 bør kun bruke de digitale Tjenestene med tillatelse fra en forelder eller verge. Foreldrene eller vergene til noen under 18 som bruker Tjenestene bør lese grundig gjennom disse Vilkårene.

14. OM COOKIES

Denne policyen gjelder for bruk av Cookies på trysil.com. Vi benytter Cookies for å forbedre opplevelsen din, for å samle inn informasjon for markedsføringen vår og for å kunne utvikle nettstedet trysil.com

Hva er Cookies?

Cookies er tekstfiler som lagres på din datamaskin eller mobiltelefon når du besøker en webside. På denne måten vil serveren kjenne deg igjen neste gang du besøker oss. I tillegg kan en slik Cookie hente info om for eksempel hvordan du kom inn på våre sider og hvor mange ganger du har besøkt oss tidligere. På denne måten vil nettstedet huske hvilke valg og avkrysninger du har lagt inn tidligere.

Informasjonen brukes også for å kunne videreutvikle nettstedet og analysere brukeratferd.
Har du spørsmål til Destinasjon Trysils bruk a Cookies på trysil.com ber vi deg sende en e-post til info@trysil.com

Hvordan vi bruker Cookies

På vårt nettsted bruker vi Cookies for å forbedre din opplevelse, for å samle informasjon til bruk i markedsføring og for å kunne videreutvikle nettstedet.

Brukeropplevelse

Vi bruker Cookies på nettstedet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. I en bookingprosess vil du kunne oppleve at informasjon du har tastet inn tidligere legges inn automatisk, hvis du tidligere har lagt inn denne informasjonen. Vi bruker også Cookies for å optimalisere hastigheten på websiden.

Markedsføring

Vi kan bruke Cookies for å tilpasse innholdet på trysil.com for deg, basert på din aktivitet på nettstedet. Cookies brukes også i kundeundersøkelser og konkurranseskjema. På denne måten slipper du som besøkende å få opp den samme undersøkelsen hver gang du besøker nettsteder.

Webutvikling

Vi bruker Cookies for å sammenstille en anonym webstatistikk, som gjør det mulig for oss å forstå hvordan våre besøkende på nettstedet vårt navigerer. Dette gjør at vi videre kan forbedre struktur og innhold på nettstedet.

Du kan lese mer om hvilken informasjon vi henter og til hvilke formål i vår personvernerklæring.

Du kan stille inn håndteringen av Cookies i nettleseren din

Du har selv mulighet til å hindre at Cookies lagres på din data, og kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din. Du kan da velge å blokkere samtlige Cookies, eller bare vise noen. Du kan også når som helst slette persistent Cookies som har blitt lagret på din data. Dersom du ikke ønsker å godta bruk av Cookies på trysil.com kan dette innebære at visse tjenester ikke kan brukes.

Har du spørsmål vedrørende Vilkår og bruk av Cookies på trysil.com, kontakt oss på: info@trysil.com

15. FORCE MAJEURE

15.1. Destinasjon Trysil har ikke noe ansvar overfor deg for forsinkelse eller manglende levering av Tjenester i den utstrekning slik forsinkelse eller manglende levering oppstår som følge av forhold som er utenfor Destinasjon Trysils rimelige kontroll, herunder blant annet svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, tredjeparts handling (herunder tjenestenektingsangrep og overforbruk eller misbruk av Tjenestene ), telefon- eller andre tilkoblingsproblemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, brann, harde værforhold, oversvømmelser, naturkatastrofer, handlinger eller vedtak av reguleringsmyndighet, regjering eller overnasjonal myndighet, krig, opprør, streik, lockout, arbeidskonflikter og kansellering eller utsettelse.

16. GJELDENDE LOV

16.1. Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

17. DEFINISJONER

  • Kjøp: Kjøp av produkt
  • Leverandør: Leverandør av Varer eller Tjenester.
  • Tjeneste(r): Produkt, tjeneste, program eller informasjonsstrøm som tilbys direkte eller indirekte gjennom vår tjeneste.