Mangfold

Ett av våre hovedområder innen bærekraft er mangfold. Her kan du lese mer om hva dette innebærer, hva som gjøres idag og hvilke mål vi har satt oss.

Hva?

Trysil ønsker at alle skal ha det bra og føle seg velkomne. Destinasjonen tilrettelegger opplevelser for alle aldersgrupper, funksjonshemninger og nivåer. Det er også viktig for Trysil at mennesker med ulike kulturer, etnisiteter, livssyn, kjønn og legninger føler seg ivaretatt og inkludert i samfunnet. Derfor markerer også Trysil Pride med å endre logo i Pride-farge i juni. Det har de siste årene vært flere Pride-markeringer- og arrangement i Trysil. 

Å skape samhold og gode relasjoner mellom ulike mennesker er en del av kulturen i Trysil. Mangfold sees på som en stor styrke, det bidrar til å skape mer åpenhet og felleskap blant gjester, hytteeiere, bedrifter og tryslinger.

I Trysil er det viktig at alle skal kunne delta i opplevelsene og at det skal være aktiviteter for enhver smak. Det å være til stede i alle livsfaser og favne hele familien er noe Trysil bryr seg om. Trysil ønsker å bidra til å få flere til å teste nye aktiviteter og bli mer aktive. Tryslinger ser mennesker og deres behov, og senker terskelen for å delta på aktiviteter og sosiale settinger.

Hva gjøres i dag?

 • Det er tilrettelagt for rullestolbrukere, ulike aldersgrupper og nivåer i skianlegget og på sykkelstiene i Trysil. Det er også tilrettelagt for personer med funksjonshemming for aktiviteter som skiskole, ridning, elveaktiviteter etc., samt på hotell, leiligheter og noen hytter.

 • Arbeidskulturen er beriket med mange ulike nasjonaliteter som skaper merverdi for destinasjonen.

 • Trysil gjennomfører kampanje for å få flere til å være aktive både på ski og sykkel, eks. kampanjen «Født uten ski på beina».

 • Trysil prøver også å få flere i aktivitet ved for eksempel topptur-programmet «Topp 10 Trysil», med uttrekningspremier til alle som registrerer toppturer digitalt i løpet av sommeren.

 • Tilrettelegger for camper for funksjonshemmede, f.eks. Funkis Snowboardklubb og MTB Adapt Trysil.

 • Trysiliaden – Trysil kommune arrangerer Olympiade for funksjonshemmede med 350 deltakere fra kommuner på hele Østlandet.

 • Aktører i Trysil tilrettelegger for praksisplasser.

 • Årlig internasjonal fest: gamle og nye tryslinger samler seg til Chai Time. Målet er å markere og feire det store mangfoldet i kommunen, bli bedre kjent og ha det moro sammen. Dette skjer på tvers av både alder og etnisitet.

 • Trysils informasjonsarbeid mot ansatte og gjester er både på norsk og engelsk.
 • Trysil endrer logo til Pride-farger i juni for å vise at de er med å feire skeiv kjærlighet og mangfold. Det er flere Pride-arrangement ulike steder i Trysil blant annet Pride-tog og Trysil Queer Film Festival.  

Mål mot 2030:

 • Reiselivet er en katalysator til arbeidsplassvekst og for befolkningsutvikling i Trysil kommune. De spesifikke målene for helårs arbeidsplasser og befolkning er nedfelt i Trysils kommuneplan (samfunnsdelen) og Trysil kommunes næringsplan.
 • Skape lokal involvering og engasjement.
 • Flere godkjente lærebedrifter. Bedrifter som har forutsetning for det, skal ta inn lærlinger og hospitanter fra skoler og universitet.
 • Etablere flere praksisplasser for ungdom under utdanning.
 • Ha jobbkvalitet som ivaretar etiske prinsipper.
 • Tilrettelegge for økt integrering og anstendig arbeid for innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvorfor:

Fokuset på mangfold har en stor sosial og økonomisk verdi for destinasjonen. Ved å være et inkluderende reisemål vil man tiltrekke seg flere besøkende, som igjen øker inntekten, omdømmet og aktivitetsnivået.

Før pandemien hadde destinasjonen 80 prosent internasjonale gjester på vinterstid, og er godt tilrettelagt for ulike kulturer. Dette er unikt som fjelldestinasjon i Norge og Sverige. Med den nye flyplassen, Scandinavian Mountains Airport, på svenske side, kommer Trysil til å være enda mer tilgjengelig for nærmarkeder i Nord-Europa.

Når vi ser på den emosjonelle tilknytningen, er det å høre til et av de viktigste menneskelige behovene vi har. Det er godt å føle seg inkludert og trygg når du er på reise til et nytt sted og nye aktiviteter.

Selskaper som investerer i mangfold får uttelling på mange nivåer: i resultatrapporten, i medarbeider-undersøkelser og i kampen om de beste nye medarbeiderne. Mangfold fører også til økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og lavere turn-over.
Ved å være inkluderende skaper Trysil rom for mer innovasjon og får tilgang til flere talenter i arbeidslivet.

>> Se sak i ledernytt.no: Mangfold er nødvending for å lykkes