Ivareta naturen

Ett av våre hovedområder innen bærekraft er å ivareta naturen. Her kan du lese mer om hva dette innebærer, hva som gjøres idag og hvilke mål vi har satt oss.

Hva?

Ivareta naturen handler om å ivareta vårt økosystem i fjell og skog, slik at generasjonene etter oss kan nyte naturen slik vi gjør i dag. Et av de 10 prinsippene for et bærekraftig reiseliv er å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.


Trysil er rik på vakker og ren natur. Det er derfor viktig at denne rikdommen blir forvaltet på riktig måte ved å sikre god arealplanlegging, grønnere utbygging og tilpasse aktiviteter.

Hva gjøres i dag?

Utbyggingen i Trysil er gjort med tanke på å ikke spre fritidsboligene for mye og beslaglegge mer areal enn nødvendig. 50 prosent av hytteutbyggingen er sentralisert rundt alpinanlegget med ski inn/ ut, slik at destinasjonen fungerer effektivt og besøkende kan la bilen stå under hele oppholdet.


Infrastruktur fra oppbyggingen av Trysil som skisted i over 50 år, brukes nå til å skape en helårsdestinasjon. For eksempel brukes heiser og fasiliteter i og rundt skianlegget også for aktiviteter som stisykling og vandring sommerstid.
Stier blir konstruert slik at det gir minst mulig slitasje på naturen og at de skal gå i ett med omgivelsene, samt kreve lite vedlikehold.


Destinasjon Trysil har tett dialog og samarbeid med DNT Engerdal-Trysil om bærekraftig stiutvikling. Bl.a. er det etablert stifaddere, trafikken overvåkes og man har gått over til digitale toppturkort gjennom registrering i appen Ut.no. Stier utbedres for å tåle trafikken.

For den mest besøkte turen over Skagsvola er det utarbeidet besøksforvaltningsstrategi og søkt autorisasjon som Nasjonal Turiststi. Det er bygd sherpasti på en rute i Fulufjellet Nasjonalpark. Sherpasti over Skagsvola er under realisering.


Kommunen reviderer klima og miljøplan, som også vil beskrive tiltak for å sikre biomangfold og dyrelivet. Planlagt ferdigstilt i 2021.

Mål mot 2030:

  • Sikre at utviklingen av senger og heiser og annen kritisk turist-infrastruktur går i takt og er innenfor Trysils bæreevne.

  • Prioritere ski inn/ut og sykkel inn/ut for å skape en effektiv destinasjon som håndterer volum av gjester med minst mulig fotavtrykk.
  • Styrke innsatsen for å verne om og sikre Trysils kultur og naturarv.

  • Utvikle tjenester og fasiliteter med respekt for Trysils natur og friluftsområder, landskapets kvalitet og særpreg og for kommunens spesielle dyreliv og biologiske mangfold.

  • Sikre at utviklingen av bærekraftige sykkelstier og antall gjester går i takt, for å opprettholde gjestetilfredshet og bærekraftig bruk av naturen.

  • Tenke bærekraft i utvikling av boenheter, produkt og opplevelser og ved innkjøp.

  • Ved innkjøp og nye investeringer i virksomhetene skal bærekraftige valg alltid vurderes.

Hvorfor?

En av de største driverne for turisme er et ønske om å oppleve natur. Folk vil se naturlige landskap, uberørte skoger og dyreliv. Ren luft og rent vann. Derfor er det også i reiselivsnæringens interesse at man tar vare på denne naturen.

Tryslingene er fullt klar over hvilke verdier naturen gir dem, og ønsker å forvalte den riktig. Trysil er frempå og gjør flere gode tiltak. Våre lokale aktører samarbeider godt for å etterstrebe bærekraftig arealbruk og lokal verdiskapning i bygging av fritidsboliger og turistsenger.

Destinasjonen er også klar over at økt aktivitetstilbud året rundt gir slitasje på naturen. Det prioriteres derfor tiltak for å sikre god forvaltning overfor det stadig mer mangfoldige friluftslivet.