Tepas Personal

    Kompetansesenteret Tepas Personal AS har som målsetting å utvikle enkeltmenneskets mulighet til å få/beholde et hensiktsmessig arbeid.