Søre Osen Grendeutvalg

    Søre Osen Grendeutvalg er et overbyggende organ for både fastboende, hytteeiere og foreningsliv i Søre Osen. Fungerer som et bindeledd mellom grenda og Trysil kommune og andre offentlige etater.