Slettås IL

    Slettås IL drifter Svesætra, et populært turmål med åpen koie fra slutten av januar til og med påsken.