Malmlaft

    Malmlaft er en eiendomsutvikler i det norske fritidsmarkedet.