Fageråsen Fritid A/S

    Firmaets hovedvirksomhet er utvikling og salg av tomter og eiendom. Fageråsen Fritid AS leier også ut hytter, leiligheter og næringseiendom, samt driver utleie av hytter og leiligheter på åremål.