Trysil Fellesforening for jakt og fiske

    Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ti lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.