Søre Trysil Grendeutvalg

    Søre Trysil Grendeutvalg er en paraplyorganisasjonen for alle lag og foreninger i Søre Trysil. Grendeutvalget fungerer som pådriver og støttespiller innen forskjellige aktivitetsområder der det er behov for dette.