Gjerfloen Fluefiske

    Gjerfloen Fluefiske, Norges første bag limit fiske etter harr på egen fluesone. Utleiehytter, guide, ørretfiske, isfiske og fangstrapporter.

    Elvestrekningen har stilleflytende partier avbrutt av fosser og stryk. Lett vadbart ved normal vannføring.