Flendalen Sameieskog

    Flendalen Sameieskog driver med tradisjonelt skogbruk og utmarksdrift i tillegg til salg av hyttetomter.