Fageråsen Hytteområde

    Fageråsen hytteområde har ansvar for drift av vannverk, veg, renovasjon og snørydding p-plass.