Fageråsen Hytteområde

    Ivaretar veinettet i hele Fageråsen-området, i tillegg til vannforsyning, skilting og vaktmestertjenester.