Sigmund Løvåsen presenterer sin biografi over Kjell Aukrust