Trysil Kunstforening

    Trysil Kunstforening har som formål å vekke interessen for/forståelsen av bildende kunst og andre kunstformer. Gjennom dette ønsker vi å skape et stimulerende miljø for kunstinteresserte i Trysil.