Støa Kanal

    Støa kanal er et fløtningsanlegg som var i drift fra 1859 til 1901. Tømmeret fra skogene i Ljørdalen ble fraktet fra elva Ljøra gjennom kanalanlegget til Trysilelva for å fløtes videre til sagbrukene ved Karlstad.

    Kategorier:

    Kultur sommer, Gruppeaktiviteter

    Områder:

    Øvrige Trysil