Stillingsutlysninger til Trysil Bike Arena

Har du lyst til å være stibygger eller jobbe i stipatruljen i Trysil Bike Arena?

Nå lyser vi ut nye stillinger for sesongen 2023, med kort svarfrist!

Trysil Bike Arena er Skandinavias største anlegg for stisykling, med 65 km spesielt tilrettelagte stier for stisykling, og mer enn 110 km skiltede sykkelstier totalt. Anlegget utvikles stadig og nærmer oss 100.000 besøkende årlig.

Prosjektet søker nå etter ansatte både til drift og utvikling av anlegget.

STIPATRULJE

Stipatruljen har hovedansvar for drift og vedlikehold av det utbygde anlegget, i tillegg har de beredskapsansvaret dersom noen skulle være uheldige og trenger førstehjelp eller hjelp til evakuering. Stipatruljen følger også opp sikkerhetsplaner og skilting, samt utfører annen gjesteservice og støtte til arrangementer. Stipatruljen er en operativ enhet som stort sett er ute i anlegget hele dagen. Hoveddelen av de ansatte i stipatruljen jobber turnus og har i tillegg beredskapsansvar, mens vi i tillegg skal ha to personer som er dedikerte til drift og vedlikeholdsoppgaver med fast arbeidstid.

Ansettelsesperiode mai – oktober.

Til stipatruljen søker vi følgende:

 • Arbeidsleder stipatrulje
 • Stipatrulje

 

Arbeidsleder stipatrulje

Arbeidsleder vil ha ansvaret for daglig å fordele og prioritere vedlikeholds- og driftsoppgaver og lede arbeidet i stipatruljen. Arbeidsleder har ansvaret for at sikkerhetsplan og skiltplan følges, samt rutiner for internkontroll og rapportering. Arbeidsleder må være løsningsorientert, ha gode lederegenskaper og være strukturert. Arbeidsleder har tett dialog med leder for Trysil Bike Arena og arbeidsleder for sommerdrift i Skistar. Tidligere erfaring fra bygging og vedlikehold av sykkelstier vil være en fordel. Stillingen som arbeidsleder kombineres med stilling som maskinfører eller manuell stibygger - med hovedfokus på drift og vedlikehold, eller inngår i generell turnus for stipatrulje.

Minimumskrav:

 • Førerkort klasse B

 

Stipatrulje

Til stipatruljen søker vi ansatte til daglig vedlikehold og drift av anlegget, samt vårt beredskapsarbeid. Tidligere erfaring fra bygging eller vedlikehold av sykkelstier og parkanlegg med håndverktøy vil være en fordel. Utdanning og/eller erfaring fra førstehjelps- og beredskapsarbeid er en stor fordel. Stipatruljen vil jobbe i team med større vedlikeholdsoppdrag, og selvstendig med mindre oppgaver. Stor arbeidskapasitet og fysisk robusthet er en forutsetning.

Minimumskrav:

 • Førerkort klasse B
 • Kurs i førstehjelp

 

STIBYGGERE

Vi fortsetter utbygging av nye sykkelstier og fasiliteter, samt fornyer deler av det som allerede er bygget. Ansettelsesperiode mai – september.

Til dette arbeidet søker vi:

 • Maskinførere gravemaskin, normalt 3-8 tonn
 • Maskinførere beltedumper, normalt 2,5 tonn
 • Manuelle stibyggere
 • Snekkere

Maskinførere gravemaskin

Til maskinell bygging av sykkelstier søker vi maskinførere til gravemaskin med mer enn 2 års erfaring. Tidligere erfaring fra bygging av sykkelstier vil være en stor fordel, men opplæring og veiledning vil bli gitt til de som ikke har bygget sykkelstier tidligere. Interesse for terrengsykling anses som en fordel. Maskinfører vil jobbe tett sammen med manuelle stibyggere og stidesigner, men må også kunne planlegge egen arbeidsprosess og jobbe selvstendig. Stillingen kan også kombineres med å være arbeidsleder stipatruljen, med hovedfokus på maskinelt vedlikehold av eksisterende anlegg.

Minimumskrav:

 • Førerkort klasse B
 • Maskinførerbevis M2 - gravemaskin

 

Maskinførere beltedumper

Til maskinell og manuell bygging av sykkelstier søker vi stibyggere med maskinførerbevis for beltedumper. Tidligere erfaring fra bygging av sykkelstier vil være en stor fordel, men opplæring og veiledning vil bli gitt til de som ikke har bygget sykkelstier tidligere. Interesse for terrengsykling anses som en fordel. Maskinfører for beltedumper må også regne med å være med på manuell stibygging, med bruk av komprimeringsmaskiner og håndverktøy.

Minimumskrav:

 • Førerkort klasse B
 • Maskinførerbevis M6 – dumper

 

Manuelle stibyggere

Til manuell bygging av sykkelstier søker vi stibyggere med erfaring i bruk av komprimeringsmaskiner og håndverktøy. Tidligere erfaring fra bygging av sykkelstier vil være en stor fordel, men opplæring og veiledning vil bli gitt til de som ikke har bygget sykkelstier tidligere. Stor arbeidskapasitet og fysisk robusthet er en forutsetning. Interesse for stisykling anses også som en fordel. De som jobber med manuell stibygging vil både jobbe tett med maskinførere, snekkere og selvstendig arbeide.

Stillingen kan også kombineres med å være arbeidsleder for stipatruljen, med hovedfokus på manuelt vedlikehold av eksisterende anlegg.

Minimumskrav:

 • Førerkort klasse B

 

Snekkere

Til ulike snekkeroppgaver i forbindelse med bygging av sykkelstier søker vi løsningsorienterte snekkere, med erfaring fra bruk av håndverktøy og motorsag. Tidligere erfaring fra bygging av sykkelstier vil være en stor fordel, men opplæring og veiledning vil bli gitt til de som ikke har bygget sykkelstier tidligere. Stor arbeidskapasitet og fysisk robusthet er en forutsetning. Interesse for stisykling anses også som en fordel. Snekkerne jobber som oftest sammen to eller flere, og oppgavene er varierte fra klopplegging til bygging av sykkelelementer i tre, benker og skiltrammer.

Minimumskrav:

 • Førerkort klasse B

 

Er du ansatt i Skistar, eller har tidligere arbeidsforhold via Skistar, så sender du søknad med CV til arbeidsleder sommerdrift i Skistar per.otto.enger@skistar.com

Alle andre søkere sender søknad med CV til leder for Trysil Bike Arena olve@trysil.com

Vi foretar løpende ansettelser, med en siste søknadsfrist 10. mars.