Om stisykkelprosjektet

Trysil har satt seg som mål å bli Skandinavias største stisykkeldestinasjon gjennom stisykkelprosjektet Trysil Bike Arena. Prosjektet startet i 2014, og vi er nå på god vei til å nå våre målsetninger.

Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører utviklet i 2013 en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet fikk navnet Trysil Bike Arena. Planen ble utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene innen stisykling i Europa. Utviklingen av stisykkeltilbudet er fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten. 

Totalt skisserer masterplanen en mulig utbygging med en kostnadsramme på 25 millioner kroner, men dette er avhengig av at mange aktører støtter prosjektet med midler. Satsningen er beregnet å gi mellom 50-100 000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk. 

2014 – investering: 0,5 mill. kroner

 • 800 meter lang ferdighetsbane (skills course) ved Radisson Blu Resort Trysil
 • Mobil pumptrack
 • Skilting og merking
 • Produktutvikling innen sykkelguiding- og utleie

2015 – investering 3,4 mill. kroner

 • 10 km tilrettelagt og nybygd sykkelstier i Gullia
 • Link mellom stiområde og ferdighetsbane ved Radisson Blu Resort Trysil
 • Skilting og merking

2016 – investering 8,5 mill. kroner

 • Utbedringer på Fjellrunden
 • Bygging av Magic Moose, en 7 km flytsti i Trysilfjellet, fra Fjellekspressen til Turistsenteret, via Knettsetra
 • Videreutvikle skilting, merking og informasjon
 • Utvidet Bike park ved Gullia med hopplinjer og asfaltert pump track

2017 - investering 3,5 mill. kroner

 • Ferdigstille Magic Moose
 • Ferdigstille Fjellrunden
 • Ferdigstille GT Bike Park og Radisson Bike Park, blant annet med rekreasjons- og hvileområder
 • Bygge ny 1 km lang grønn løype ved GT Bike Park
 • Videreutvikle Gullia med 6 nye stier, og bedre trafikkflyten på stiene, ca. 5 km.
 • Videreutvikle skilting, merking og informasjon

2018 - investeringer 3 mill. kroner

 • Ferdigstille Huckleberry
 • Bygge Woodpecker, Miss Piggy, Sneaky Snake i Gullia og Fjellflyten i Fageråsen (totalt 5 km)
 • Oppgraderinger Radisson Blu Bike Park

2019 - investeringer 3 mill. kroner

 • Bygge 2 heisbaserte, røde seksjoner i forbindelse med Magic Moose
 • Ferdigstille Woodpecker i Gullia
 • Forlenge Flytstien ned til Radisson Blu Moutain Resort & Recidenses 
 • Sykkelpark i Fageråsen

Takk for støtten!

Utviklingen av Trysil Bike Arena skjer i et samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. Tusen takk for støtten som er helt nødvendig for å få realisert stisykkelutviklingen i Trysil:

 • Trysil kommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Radisson Blu Resort Trysil
 • Trysilfjell Utmarkslag
 • SkiStar Trysil
 • Trysilfjellet Hytter
 • Trysilfjellet Golf
 • Fageråsen Fritid
 • Fageråsen Hytteområde
 • Tepas
 • IdP
 • Trysil 860
 • Trysiltunet AS
 • Trysilfjell Apartment Eiendom
 • BookTrysilOnline
 • Sjumilskogen
 • Kiwi Trysilfjellet
 • SkatteFUNN
 • Eiere i Destinasjon Trysil

Ønsker du å støtte utviklingen eller synliggjøre din virksomhet i Trysil Bike Arena ta kontakt med gudrun@trysil.com.

Våre samarbeidspartnere

GT logo

SportLodgen logo

Shimano logo

Sweet logo

Evoc logo

Printing logo

Opsis logo

Trysilguidene logo

Radisson logo

Utmarkslaget

Fageråsen Fritid

Trysil Kommune

Innlandet Fylkeskommune

Destinasjon Trysil

Skistar