Transport

Ett av våre hovedområder innen bærekraft er transport. Her kan du lese mer om hva dette innebærer, hva som gjøres idag og hvilke mål vi har satt oss.

Hva?


Temaet transport handler om å øke bevisstheten og oppfordre besøkende og tryslinger til å bruke grønne transportmidler på vei til/fra og i Trysil. Grønn, smidig og tilgjengelig transport er viktig for at besøkende skal få en god opplevelse av destinasjonen.

Takket være innblanding av biodrivstoff og økt andel elbiler er biltrafikken på vei til å bli klimanøytral i Norge. I Trysil jobbes det mot å ha tilstrekkelig ladekapasitet for elbil. Trysil er fremoverlente og jobber for at nyutviklet transport-teknologi skal tas tidlig i bruk. Et av tiltakene her er pilotprosjektet med autonome busser.

Scandinavian Mountains Airport, den svenske flyplassen som ligger 40 minutter unna Trysil, har gjort miljøvalg med tanke på type kjøretøy og drivstoff som blir benyttet. Infrastrukturen er også lagt opp slik at man er forberedt på å ta imot elfly.

Trysil jobber tett med ferge, buss og flyselskaper og setter miljøkrav til sine samarbeidspartnere innenfor transport.

Trysil jobber også med å gjøre reiselivsbransjen mindre transportin­tensiv. Det vil si å satse på nærmarkeder og påvirke at turistene blir her lengre. Selv om ikke Trysil kan bestemme hvordan gjestene tar seg til destinasjonen, kan vi påvirke reisevalgene ved å legge til rette, kommunisere rundt og gi fordeler til gjester som velger mer miljøvennlige alternativer.

Hva gjøres i dag?

 • Innført solcellestrøm på den nyeste stolheisen.
 • Tråkkemaskinene har installert GPS-målinger av snødybde, slik at det kan prepareres mer effektivt og dermed også drivstoffreduserende.
 • Skistar tester el-snøskutere og el-tråkkemaskiner.
 • Skibuss frakter skigjester rundt i fjellet og sentrum – bilen kan stå under oppholdet (ski inn/ski ut).
 • Skistar stiller krav til busselskap om å benytte busser med Euro6 motor, de mest miljøvennlige motorene.
 • Hytteområdene er sikret tilgang til skianlegg på ski, evt. med transportheiser, slik at bilen kan stå. Mindre biler parkert reduserer behovet for å bruke areal til parkering og destinasjonen fungerer mer effektivt.
 • Jobbes med å sikre tilstrekkelig med ladestasjoner for elbil.
 • Gjennom prosjektet SITE III jobbes det med å ta frem en pilot for utprøving av autonome busser i Trysil.
 • Trysil kommune, Destinasjon Trysil og Statens Vegvesen gjennomfører halvårlige møter for å overvåke trafikk og unngå kødannelse med tilhørende tomgangskjøring gjennom Elverum. I tillegg følges vintervegstandard for økt sikkerhet tett.


Mål mot 2030:

 • Bedriftene skal minimere klimagassutslipp fra egne kjøretøy eller fra energiforbruk.
 • Legge til rette for og påvirke til at besøkende reiser mest mulig miljøvennlig, stimulere til økt andel kollektivtransport, både til/fra og på reisemålet.
 • Utvikle bærekraftige systemer for miljøvennlig interntransport.
  Ved innkjøp og nye investeringer i virksomhetene skal bærekraftige valg alltid vurderes.

Hvorfor?

Veitrafikk er den største årsaken til klimautslipp i Trysil. Det er derfor et tema som flere retter søkelyset mot i bærekraftsarbeidet. Å optimalisere transport for de reisende er det mest effektive tiltaket destinasjonen kan gjøre for redusere sitt utslipp.

Reiselivstrendene i 2020 viser at flere tar aktive valg for å være mer klimavennlige når de skal ut og reise. For eksempel så velger generelt flere kortreiste ferier og foretrekker destinasjoner de kan reise til med offentlig transport.