Scandinavian Mountains Airport

Hvorfor investere i flyplass?
Mange har stilt spørsmål om hvorfor vi har investert i den svenske flyplassen Scandinavian Mountains Airport, som ligger cirka 40 minutter unna Trysil, og hvordan dette påvirker vårt bærekraftsarbeid.

For at Trysil skal eksistere i fremtiden må vi legge til rette for at flere kan besøke oss. Alpinmarkedet blir ikke større, så må vi gjøre markedet vårt større. Det er økt tilgjengelighet og kortere reisetid som vil gjøre det mulig for Trysil og regionen rundt å få nødvendig vekst fremover.

Flyplassen Scandinavian Mountains Airport har i byggingen gjort miljøvalg mht. type asfalt, gjenbruk, ledlys og jordvarme, kjøretøy, drivstoff og de har premiert lokale leverandører i anskaffelsesprosesser. De arbeider for å minimere utslipp, avfall og kjemikaliebruk. Det settes også tydelige forventninger og krav til samarbeidspartnere. Blant annet er det bedre tariffer for flyselskap som bruker de mest moderne flyene med fokus på mindre utslipp og støy. Og det er tett dialog med flyselskapene om grønnere innflygninger ift. å redusere støy
og drivstofforbruk.

Flyplassen er medlem i «Svenska regionale flygplatser» og arbeider dermed etter de mål som flybransjen har tatt frem i planen for Fossilfritt Sverige. I den er det en plan for å gjøre den svenske flybransjen fossilfri, som bla viser hvordan innenriksfly kan være helt fossilfrie i år 2030.

Flyplassen har forberedt infrastruktur til å kunne ta imot el-fly. Det skjer stor utvikling innenfor luftfart, skipsfart og bilindustrien.

Det er noen av tiltakene som sikrer en lysere fremtid, men det gjøres også mange fler.

>> Les mer om tiltakene her