Miljøsertifisering

Destinasjon Trysil er Miljøfyrtårn-sertifisert! 

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.  Noen av tiltakene vi gjør er å sortere søppel, ha videomøter, bruke el-sykkel til møter og mye mer. Vi ønsker å påvirke miljøarbeidet på destinasjonen, og er stolte av at mange av våre medlemsbedrifter er miljøfyrtårnsertifiserte. 

Destinasjon Trysils årlige klima- og miljørapporteringer:

2019 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010