Grønn energi

Ett av våre hovedområder innen bærekraft er grønn energi. Her kan du lese mer om hva dette innebærer, hva som gjøres idag og hvilke mål vi har satt oss.

Hva?

Grønn energi handler om å redusere utslipp, bruke mindre energi, og å gå over til fornybare energikilder. Å minske klimautslippet er avgjørende for at Trysil kan fortsette å være en attraktiv skidestinasjon. For på sikt vil forurensning føre til mindre snø og kortere vintre.

Reiselivet er en av de bransjene i verden som forbruker mest energi. Energibruk er et område hvor Trysil kan ha enorm påvirkning. Turister bruker energi og vann med en større intensitet enn lokalbefolkningen. Ved å satse på grønn energi kan vi ha en direkte påvirkning på dette forbruket.

Hva gjøres i dag?

 • Norges eldste fjernvarmeanlegg varmer opp hele sentrum i tillegg til Velkomstsenteret og Radisson Blu Resort Trysil.

 • Radisson Mountain Resort (Fageråsen) har oppvarming gjennom eget pelletsanlegg (nærvarmeanlegg). Anlegget er dimensjonert for å kunne varme opp nærliggende hytter og leiligheter i tillegg.

 • All strøm Skistar bruker er «fornybar». Skianlegget har et energieffektivt snøproduksjonsanlegg.

 

 • I Trysil kjører alle tråkkemaskiner og biler fra SkiStar med HVO 100. Det reduserer CO2-utslipp med hele 90 %.

 

 • Tråkkemaskinene kjøres «billigere» enn andre steder, grunnet gps-måling og økt bevissthet om effektiv kjøring blant sjåførene. Dette reduserer drivstofforbruket vesentlig.

 • Moderne og markedets mest miljøvennlige skibusser frakter skigjester rundt i fjellet og sentrum – bilen kan stå under oppholdet (ski inn/ski ut).

 • Hytteområdene er sikret tilgang til skianlegg på ski – bilen kan stå.

 • Mindre biler parkert reduserer behovet for å bruke areal til parkering.

 • Det investeres i ledbelysning, solceller og energieffektive snøkanoner og det tas i bruk teknologi og gps-styring for å preparere skibakker så miljøvennlig og effektivt som mulig.

 • Mange bedrifter er miljøsertifisert og har gjennom dette arbeidet iverksatt en rekke gode miljø- og effektiviseringstiltak.

 • Pilotprosjekt med autonome busser er under planlegging.

 • Gjenbruk av vann i elven.

 • Trysil kommune utarbeider en energi og klimaplan i 2021, der det påpekes at en langsiktig utvikling av grønn konkurransekraft er avhengig av at private virksomheter ser mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Mål mot 2030:

 • SkiStar skal nå minst netto nullutslipp i egen drift innen 2030.

 

 • Hver bedrift skal drive en miljøtilpasset virksomhet med så lavt energiforbruk og klima­utslipp som mulig og utnytte mulighetene som ligger i fornybare energikilder.

 • Ved innkjøp og nye investeringer i virksomhetene skal bærekraftige valg alltid vurderes.

 • Realisere mål i Trysil kommunes Energi- og klimaplan.

Hvorfor?

Vi er avhengige av den fornybare revolusjonen for å redde klimaet, og Trysil er avhengig av riktig klima hvis vi skal fortsette som turistdestinasjon i fremtiden.

Å minske klimautslipp er en vinn-vinn-situasjon for Trysil. Utviklingen av flere ladestasjoner, tilrettelegging for mer grønn energi og renere luft er tiltalende både for gjester og hytteeiere. Og i noen tilfeller avgjørende for hvor man velger å reise.

Fokus på grønn energi gjør destinasjonen mer attraktiv, naturen blir renere, det minsker støy, vi bevarer naturressurser og samtidig benytter vi oss av besparende energikilder.