Avfall og gjenvinning

Ett av våre hovedområder innen bærekraft er avfall og gjenvinning. Her kan du lese mer om hva dette innebærer, hva som gjøres idag og hvilke mål vi har satt oss.

Hva?

Håndtering av avfall og gjenvinning er essensielt for å få ned utslippet og å bli ansett som et ansvarlig og bærekraftig reisemål. Det er et område som er veldig synlig blant besøkende og i den daglige driften, og kan ha mye å si for totalopplevelsen av destinasjonen, spesielt på en destinasjon med høyt volum av gjester som Trysil har.

I følge bærekraftsrapporten for 2021 har avfallshåndtering og kildesortering vært en av hovedutfordringene til Trysil. Likevel har et godt samarbeid mellom kommunen, renovasjonsselskapet SØIR og driverne av hytteområdene i Trysil ført til at flere tiltak iverksettes. En oppstart av kildesortering i hytteområdene planlegges sommeren 2022 for å få inn gode rutiner før vintersesongen.

Hva gjøres i dag?

  • Flere aktører i Trysil kildesorterer
  • Gjenvinningsstasjon og gjenbrukstorg
  • Tryslingene har blitt flinkere til å sortere matavfall. Feilkasting av mat i restavfall har blitt redusert med 9 prosent fra 2016.
  • Avfallsselskapet SØIR sammen med Trysil kommune, Trysilfjell Utmarkslag og Fageråsen Fritid er i gang med et prosjekt for å innføre kildesortering i sentrene og i de store hytteområdene rundt Trysilfjellet. Løsningen baseres på molock-systemer.
  • The Lodge og Trysiltunet leiligheter har installert molock med mulighet for kildesortering.
  • Trysil kommune har innført kildesortering og molockstasjoner i og rundt kommunehuset.
  • Søppeldunker rundt i hele Trysilfjellet og i sentrum har sortering på fire fraksjoner og rapporteres å fungere bra.

Mål mot 2030:

Redusere andelen matsvinn hos serveringsstedene og opprettholde kildesortering i virksomhetene.
Digitalisere informasjon og redusere/fjerne trykksaker.
Kildesortering i hytteområdene.
Realisere relevante mål i Trysil kommunes energi- og klimaplan, ferdigstilt i 2021.

Hvorfor?

Bevisstheten rundt avfall og gjenvinning har økt de siste 10 årene, og folk ønsker gjerne å bidra ved å sortere avfall og gjenbruke klær og utstyr. Likevel er dette noe nordmenn nedprioriterer når de reiser på ferie.

Grønt Punkt Norge har spurt nordmenn hva som skjer med kildesorteringen når de reiser bort i påsken, og svaret er nedslående. Hele 61 prosent av de som planlegger å reise bort sier de er litt eller mye dårligere til å kildesortere når de ikke er hjemme (2021). Det er derfor viktig at Trysil tilrettelegger for miljøstasjoner med gode sorteringstilbud.

Trysil har ansvar for å bevisstgjøre lokale og besøkende når det gjelder kildesortering og gjøre de til mer ansvarlige forbrukere. Ansvarlige forbrukere bruker og kaster mindre. Dermed reduseres den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering. Dette er spesielt viktig for volumreisemål som Trysil er.