Jordet Samfunnshus

    Jordet Samfunnshus ligger 15 km nord for Trysil sentrum, med idrettsplassen og Trysilelva som nærmeste naboer.