Osensjøen Båtforening

    Osensjøen Båtforening skal ivareta båtbrukernes interesser for bruk på sjøen, samt fremme trivsel og sosiale tiltak i forbindelse med dette.