Trysilrypa 10'ern - 10 km

OM LØYPA

Trysilrypa 10 km er kanskje den mest krevende løypa, med mest stigning av de tre løypene. Samtidig er dette en veldig fin tur, som byr på den aller beste utsikten.

Traseen går nesten om toppen på Trysilfjellet, og den byr på flotte naturopplevelser i høyfjellsterreng. Løypa er noe mer utsatt for vær og vind enn de to øvrige traseene. Løypa starter i samme retning som 6 og 13 km.

FAKTA

Drikkestasjoner: To drikkestasjoner underveis
Terreng: 6 km sti / 3,5 km grus
Høyeste punkt: 1 101 moh, 350 m. total stigning

sponsorer