Turistbua i Ljørdalen

    Ljøradalførets egen turistinformasjon hvor du kan få informasjon om aktiviteter og gjøremål i området.

    Turistbua i Ljørdalen driftes av Lørdalen Turistutbygging AS.